Polityka prywatności

 

§ 1 [Administrator]

1. Wszelkie dane osobowe oraz inne informacje dotyczące Klientów podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Administratorem danych osobowych jest eHost z siedzibą w 24-100 Puławy, ul. Cichockiego 13/6, posiadająca nr NIP 7162502787.
3. Administrator podjął wszelkie działania zmierzające do ochrony danych osobowych Klientów oraz do ochrony ich prywatności.
4. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady przetwarzania i udostępniania danych i informacji o Klientach.

§ 2 [Zakres przetwarzania danych]

1. Administrator przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez eHost usług, do celów administracyjnych , statystycznych podatkowych, a także do ochrony serwisu www i Klientów
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, może być jednak niezbędne do realizacji określonej kategorii świadczonych usług.
3. Administrator gromadzi dane na dwa sposoby:
a. informacje podawane dobrowolnie przez Klienta;
b. informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu - wśród nich mogą być:
- informacje w dziennikach serwerów – serwery Administratora automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies;
- adres IP - każdy komputer podłączony do internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią;
- pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).

§ 3 [Pliki Cookie]

1. Korzystanie z Serwisu Administratora powoduje zapisanie i przechowywanie przez Klienta , który z niego korzysta, na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies). Dzięki tym plikom Administrator może określić, czy dany Użytkownik korzystając z określonego urządzenia odwiedzał już Serwis, albo jego elementy.
2. Pliki cookies są niezbędne dla celów statystycznych, a także dla dostosowania Serwisu do potrzeb Klienta.
3. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są także przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
4. Korzystanie z serwisów internetowych administratora bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
5. Pliki cookies mogą być usuwane przez Klienta lub Klient może dokonać stosownych zmian w ustawieniach oprogramowania systemowego urządzenia z którego korzysta w celu usuwania lub nie zapisywania plików cookies. W celu usunięcia plików coockies lub ich nie zapisywania na urządzeniu Klienta , należy w ustawieniach przeglądarki Internetowej dokonać odpowiedniego wyboru w tym zakresie.

§ 4 [Zabezpieczenie danych osobowych]

1. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane są na serwerach zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Serwery są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Administrator zapewnia zabezpieczenie serwerów, które posiadają zabezpieczenie techniczne oraz organizacyjne uniemożliwiając bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Administrator danych zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez ogólne stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO). Administrator stosuje m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udziela jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.
4. Zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie eHost, dane są przetwarzane na czas obowiązywania umowy lub świadczenia danej usługi, a także po zakończeniu umowy / świadczenia usługi w celach: dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, statystycznych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pani/Pana dane beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji uslug, badz do momentu wyrazenia sprzeciwu przez Panstwa. Dane moga byc rowniez przechowywane po zakonczeniu trwania umowy jednak wylacznie w celu wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na Administratorze, wylacznie na czas zgodny z obowiazujacymi przepisami, przy czym przysluguje Panstwu prawo do "bycia zapomnianym" na wyrazna Panstwa prosbe.

§ 5 [Udostępnienie danych]

1. Administrator nie udostępnia danych Klientów innym podmiotom.
2. Ewentualne udostępnienie danych może nastąpić jedynie na podstawie przepisów prawa i w ich zakresie m.in.
– osobom współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym jego bieżącą działalność,
– dostawcy usług internetowych (w szczególności Google, Google Adwords, GoogleAnalitics),
– dostawcom oprogramowania do obsługi klientów,
– dostawcy oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami.
– dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
– podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,
– rejestratorowi domen internetowych,
– firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.

1. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia dobrowolnej zgody przez Klienta.
2. Każdy Klient ma prawo do rezygnacji z otrzymywania na adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Administratora materiałów reklamowych.

§ 6 [Prawa osób, których dane są przetwarzane]

1. Klient będący osobą fizyczną, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@ehost.pl
3. Administrator może udostępnić po zalogowaniu stronę internetową, za pomocą której Klient może przeglądać swoje dane, uaktualnić je lub usunąć.
4. Po usunięciu danych osobowych, Administrator ma prawo przetwarzać jedynie te dane, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami prawa w celu potwierdzenia wykonania usługi, rozliczenia podatków, przez okres wskazany w tych przepisach.
5. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie stanowią danych osobowych Użytkownika.

§ 7 [ Okres przetwarzania]


Dane klienta będą przetwarzane tylko przez okres, w którym Administrator mieć będzie ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
a. przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych lub
b. ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku ze współpracą z Klientem przez każdą ze stron lub
c. Klient cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
d. zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego,
e. w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

§ 8 [Zmiana polityki]

Administrator może dokonać zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności Serwisu, powodującej konieczność zmiany tego dokumentu.